Faq

Faq 2017-02-14T11:56:49+00:00
Fakturowanie – Jak skonfigurować program, aby pracował w sieci Windows na dowolnej liczbie stanowisk? 2017-01-11T23:30:45+00:00

Aby program Fakturowanie prawidłowo pracował w sieci Windows, należy wykonać następujące kroki:

1. Zainstalować program na komputerze, który będzie użytkowany jako serwer, przy czym należy pamiętać, aby podczas instalacji zaznaczyć wszystkie składniki instalacji.
2. Zainstalować program na wszystkich komputerach klienckich, przy czym w składnikach instalacji należy wybrać tylko pozycję ‚Serwer (klient) bazy danych.
3.Odpowiednio skonfigurować plik ‚fakturowanie.cfg’ załączony z programem, którego domyślna zawartość jest następująca:

[DatabasePaths] DatabaseName=localhost:C:Program FilesFakturowanieDatafakturowanie.fdb
SCDatabaseName=localhost:C:Program FilesFirebirdsecurity.fdb

Są to dwie ścieżki. Pierwsza jest ścieżką do właściwej bazy danych (plik fakturowanie.fdb’), natomiast druga do bazy danych z użytkownikami (plik ‚security.fdb’). Ścieżka składa się z dwóch części, z adresu komputera serwera (domyślnie ‚localhost’ <=> 127.0.0.1) oraz ze ścieżki, pod jaką występuje baza danych na tym komputerze.
W miejsce adresu komputera należy wpisać nazwę serwera (lub jego adres IP). Jeżeli podczas instalacji nie była zmieniana domyślna ścieżka bazy danych, zaproponowana przez program instalacyjny, to ścieżki nie trzeba zmieniać.

Tak skonfigurowany program można uruchamiać przez sieć (plik ‚fakturowanie.exe’) bezpośrednio z serwera.

Fakturowanie – Program pyta o hasło (wczoraj nie pytał) 2017-01-11T23:32:43+00:00

Jeśli pyta o hasło, to oznacza, że komputer dostaje prawdopodobnie dynamiczny adres IP, a instalator fakturowania zapisuje sobie bieżący adres w pliku konfiguracyjnym podczas instalacji. Proszę zlokalizować plik fakturowanie.cfg, otworzyć go notatnikiem, albo jakimś innym edytorem tekstowym, zlokalizować linię
DatabaseName=xx.xx.xx.xx:c:ścieżka_do_plikufakturowanie.fdb
gdzie xx to będą jakieś numerki i zamienić na:
DatabaseName=localhost:RESZTA_BEZ_ZMIAN

Fakturowanie – Program wyświetla okno logowania. Co należy wpisać, aby się zalogować? 2017-01-11T23:27:17+00:00

Aby prawidłowo zalogować się do programu, należy wpisać następujące parametry:

Użytkownik: SYSDBA
Hasło: masterkey

Jak wygląda wdrożenie S.I. 2017-01-11T23:22:50+00:00

Wersja podstawowa S.I. jest w pełni użyteczna, dlatego już po jej istalacji i wstępnej konfiguracji staje się funkcjonalna. Jednakże w celu realizacji Twoich indywidualnych potrzeb, może okazać się koniecznia rozbudowa niektórych obszarów funkcjonalnych, bądź też wykonanie nowych obszarów – jeżeli nie występują w wersji podstawowej. Zakres zmian funkcjonalnych wynikających z potrzeb użytkownika może być dowolny. Przebieg wdrożenia można ująć w pięciu podstawowych etapach:

Analiza
Analiza wdrożeniowa – odbywająca się na zasadzie konsultacji z przedstawicielami odpowiednich działów Twojej firmy – ma na celu jak najlepsze zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki temu zadania realizowane przez system będą bardziej zbieżne z kierunkiem rozwoju firmy, a interfejs obsługi użytkownika końcowego jeszcze bardziej przyjazny. Efektem analizy wdrożeniowej – w zależności od ilości oraz stopnia skomplikowania zmian – może być odpowiedni dokument stanowiący swego rodzaju projekt funkcjonalny, będący bazą dla dalszej implementacji.

Implementacja
Ten etap stanowi realizację wszelkich założeń ustalonych w czasie analizy wdrożeniowej. Obejmuje wszystkie modyfikacje mające na celu uruchomienie gotowego systemu, w tym:

 • Przebudowę istniejących obszarów funkcjonalnych

 • Wykonanie nowych obszarów funkcjonalnych

 • Przeniesienie danych z poprzedniego systemu

 • Parametryzację oraz konfigurację

Szkolenie
W rzeczywistości proces szkolenia odbywa się w czasie całego wdrożenia w tych sytuacjach, w których użytkownik posiada kontakt z systemem, bądź uzyskuje od konsultantów jakiekolwiek informacje na temat systemu. Jednakże właściwe szkolenie może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zaimplementowaniu wszystkich funkcji uzgodnionych w procesie analizy wdrożeniowej.

Testy
Etap testów polega na stwierdzeniu, czy wykonane w procesie implementacji funkcje sprawdzają się w praktyce. Dlatego w procesie testów główną rolę odgrywają użytkownicy końcowi, których zadaniem jest rejestracja danych rzeczywistych zarówno w starym, jak i w nowym systemie jednocześnie. Dzięki temu istnieje możliwość ewentualnej korekty niektórych funkcji, w celu jeszcze lepszego ich dostosowania do pracy.

Użytkowanie
Po pozytywnym wyniku testów następuje właściwe uruchomienie systemu oraz jego użytkowanie.

 

Czy potrzebuję S.I. 2017-01-11T22:54:16+00:00

System S.I. jest adresowany przede wszystkim do tych przedsiębiorstw, które w swoim doświadczeniu wypracowały pewien model organizacji pracy, przy czym bieżąca infrastruktura informatyczna nie pozwala im na pełne wykorzystanie własnych możliwości. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące potrzeby wdrożenia nowego systemu, należy odpowiedzieć sobie na kilka szczegółowych pytań w odniesieniu do bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa.

 • Czy obecny system jest w pełni zintegrowany, czy też każdy dział używa innego systemu?

 • Czy obecny system daje aktualne, czy też opóźnione wyniki?

 • Czy masz zaufanie do danych uzyskiwanych z obecnego systemu?

 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat bieżącego stanu surowców oraz wyrobów?

 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat bieżących należności i zobowiązań?

 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat wymiernej opłacalności promocji?

 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat efektywności handlowców?

 • Czy zawsze posiadasz aktualne informacje na temat kosztów produkcji?

 • Czy i jak często odnotowujesz opóźnienia w realizacji zamówień klientów?

 • Czy znasz indywidualne potrzeby klientów i czy uwzględniasz je w czasie współpracy?

 • Czy wiele jest w firmie ręcznie obsługiwanych procesów biznesowych, które można zautomatyzować?

 • Czy kontrolujesz czas pracy oraz efektywność pracowników?

Rozwiązanie postawionych problemów stanowi warunek konieczny sukcesu w biznesie. Bez tego firma jest narażona na ciągłe błądzenie oraz konieczność podejmowania strategicznych decyzji „na wyczucie”. W czasach coraz większej konkurencji i coraz wyższej jakości, to oczywiście nie może wystarczyć.