O systemie S.I.

O systemie S.I. 2017-02-15T22:29:44+00:00

System S.I. to łatwy w użyciu interfejs, szybkość, skalowalność oraz inteligencja.

S.I. to coś więcej niż tylko program, to Twój osobisty doradca. Jest znakomitym rozwiązaniem dla każdej średniej i dużej firmy. Wspomaga zarządzanie Twoim przedsiębiorstwem zarówno produkcyjnym, usługowym jak i handlowym.

S.I. to jedyny zintegrowany system, który pracuje dla Ciebie w każdym obszarze Twojej firmy. Gromadzi, przetwarza i analizuje informacje z zakresu planowania i rozliczania produkcji, gospodarki materiałowej z logistyką, sprzedaży, kadr i płac, finansów i księgowości, kas, banków oraz środków trwałych. System, który pracuje za Ciebie. Wciąż rozwijamy i pracujemy nad S.I., żeby jeszcze lepiej dopasować się do potrzeb Twoich i Twojego przedsiębiorstwa.

Folder
Zadaj pytanie?

Wybrane referencje:

 

ZPUE S.A. – energetyka,
Stolbud Włoszczowa S.A. – stolarka budowlana,
Laser ATL – Częstochowa – sieć hurtowni elektrotechnicznych,
Aleksandria sp. z o.o. – przetwórstwo mięsne (FMCG),
CooperStandard – Częstochowa – automotive.

S.I. to system pełen ułatwień pomagających w pracy dzień po dniu

 

 • dostęp do wszystkich funkcji z 1 uruchomionego programu,

 • rozbudowany system ochron – uprawnień użytkowników,

 • elastyczność,

 • obsługa drukarek fiskalnych,

 • obsługa czytników kodów kreskowych Klawiaturowych/USB/RS232,

 • raportowanie w trybie graficznym oraz na drukarki igłowe,

 • szybki eksport danych z okienka przeglądania do formatu html, csv, excel, xml,

 • wysyłanie wiadomości e-mail z systemu – dokumenty jako załączniki (csv, xml, pdf), lub treść wiadomości,

 • współpraca z systemami RCP, moduł automatycznego importu danych z rejestratorów,

 • wielowymiarowe analizy OLAP – moduł BI.

 

 

s

s

s

Funkcjonalność

 

s

s

s

S.I. ECLSOFT to rozwiązanie informatyczne pozwalające na pełny wgląd w dane firmy. Nasze rozwiązanie pozwala na pełne zarządzanie informacją, co przekłada się na całkowite panowanie nad wszystkimi procesami, jakie zachodzą w firmie.

s

s

s

Magazyn i logistyka

 

s

s

s

S.I. pozwala na kontrolę i zarządzanie wszystkimi fazami gospodarki magazynowej.

 

 • zaawansowany system zarządzania zapasami magazynowymi,

 • monitoring zapotrzebowania oparty na zleceniach produkcyjnych MTO (Make to order), MTS (Make to stock) analizie popytu prowadzenie gospodarki magazynowej dla dowolnej liczby magazynów,

 • magazyny partiowe, cenowe,ewidencyjne,

 • obsługa magazynów depozytowych, w tym depozyty wyrobów,

 • obsługa magazynów podręcznych, rozdzielni wydziałowych,

 • inwentaryzacja, przecena,

 • obsługa lokalizacji – miejsca składowania w magazynie,

 • rezerwacje asortymentu.

 

 

Kluczowa kompetencja dla systemu S.I. to integracja wszystkich modułów w systematyce klasy ERP/MRP. Integracja powoduje, że raz wprowadzone dane są widoczne i edytowalne we wszystkich pozostałych modułach. Integralność powoduje, że system może automatyzować wiele funkcji (wystawianie faktury na podstawie WZ z automatycznym księgowaniem według wcześniej założonego wzorca), eliminując żmudne i długotrwałe procesy uzgadniania danych międzywydziałowych.

S.I. pozwala na zarządzanie kluczowymi elementami obsługi klienta co wpływa na realizację zamówienia w ustalonym terminie.

Zamówienia:

 • obsługa zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych,

 • integracja z modułem produkcji, automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych,

 • ofertowanie,

 • moduł zapotrzebowania, automatyczne zamawianie towaru na podstawie ciągłej analizy stanów magazynowych, zamówień oraz trendów okresowych,

 • integracja z modułem produkcji, automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych,

 • integracja z modułem magazynowym.

Techniczna obsługa klienta:

 • przygotowanie kalkulacji,

 • przygotowanie ofert.

 

s

s

s

Zamówienia

i

Techniczna obsługa klienta

s

s

s

S.I. jest systemem otwartym na wszelkie interakcje ze środowiskiem zewnętrznym. Wbudowane narzędzia pozwalają na łączenie systemu z najpopularniejszymi zewnętrznymi produktami oferowanymi na rynku.

s

s

s

Planowanie i rozliczanie produkcji


 

s

s

s

S.I.  planuje produkcję wielopoziomowo.  Zarządza odrębnymi, ale ściśle powiązanymi planami uwzględniając wiele czynników z obszaru finansów, gospodarki magazynowej,zarządzania środkami produkcyjnymi, sprzedaży i innych.

 

 • planowanie produkcji, zarządzanie technologią,

 • zarządzanie zasobami, pełny nadzór nad zleceniami,

 • zarządzanie kartami technologicznymi,

 • dowolna ilość wersji kart technologicznych,

 • obsługa zleceń produkcyjnych, w tym łączenie małych serii w partie,

 • zarządzanie utrzymaniem ruchu, remonty,

 • rozliczanie produkcji,

 • wielowymiarowe planowanie produkcji,

 • kontrola czasów realizacji zleceń z zamówieniami.

 

ECLSOFT jest właścicielem i autorem systemu S.I., co pozwala na jego pełne dostosowanie oraz rozwijanie informatyczne zgodnie z indywidualnymi preferencjami każdego użytkownika.

S.I. zarządza relacjami z klientem, procesami sprzedażowymi oraz logistyką pozwalając na pełne panowanie nad  wszystkimi elementami procesu biznesowego oraz ich mitorowanie.

 

 • Zarządzanie sprzedażą, generowanie dokumentów sprzedaży, dostaw wewnątrz unijnych, sprzedaż eksportowa,

 • rozbudowany system cenników – w tym cenniki indywidualne,

 • system SIMP (System Identyfikacji Masowych Płatności),

 • kontrola limitów kredytowych odbiorców,

 • zarządzanie wysyłkami – transportem własnym i obcym,

 • integracja z modułem księgowości – automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży.

 

s

s

s

Sprzedaż i dystrybucja


 

s

s

s

System dzięki swojej unikalnej budowie szybko uruchamia się na wszelkiego rodzaju terminalach a dzięki unikalnej metodzie agregowania danych nie spowalnia pracy w miarę przybywania danych.

s

s

s

Kadry i Płace

oraz

Zarządzanie zasobami ludzkimi


 

s

s

s

S.I. zarządza wszystkimi procesami związanymi z obsługą pracowników i kształtowaniem polityki personalnej firmy. System pozwala w pełni wspomagać zarządzanie kapitałem ludzkim.

Płace:

 • ewidencja pracowników, adresy korespondencyjne, zdjęcia, załączniki,

 • moduł urlopów, plany urlopowe, urlopy dla niepełno-etatowców,

 • obsługa KZP, ZFM, oraz ZFSS, udzielanie i rozliczanie kredytów,

 • rachuba płac – dowolne definiowanie algorytmów płacowych, schematy płacowe, powiązanie rachuby płac z produkcją,

 • współpraca z programem Płatnik,

 • deklaracje PIT,

 • współpraca z bankowością elektroniczną,

 • zestawienia statystyczne GUS, analizy dla PIP.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • moduł rekrutacji i oceny,

 • zarządzanie badaniami, uprawnieniami, szkoleniami itp.

 

Interface systemu jest tak zaprojektowany, by był intuicyjny dla każdego użytkownika. S.I. ma w pełni skalowalny interface pozwalający na indywidualne dostosowanie widoku do każdego użytkownika według jego preferencji. Ta cecha powoduje skrócenie do maksimum szkoleń użytkowników systemu.

S.I. to wielowymiarowe analizy wspierające podejmowanie decyzji i budowanie nowych strategii dla przedsiębiorstwa.

Analizy:

 • moduł umożliwia prowadzenie pełnej, profesjonalnej księgowości,zgodnie z przepisami polskiego prawa,

 • wielowymiarowy plan kont,

 • dedykowane automaty księgujące,

 • potwierdzenia sald,

 • windykacja należności,

 • noty odsetkowe, uznaniowe, obciążeniowe,

 • moduł kompensat,

 • rozliczenia międzyokresowe,

 • rozdzielniki,

 • moduł analityczny – dowolne definiowanie analiz przez użytkownika,

 • współpraca z bankowością elektroniczną.

Ewidencja środków trwałych:

 • Ewidencja składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • automatyczna kalkulacja amortyzacji.

 

s

s

s

Finanse i księgowość

oraz

Środki trwałe


 

s

s

s

System dzięki swojej unikalnej budowie można w bardzo krótkim czasie wdrożyć do działania. Opracowane przez kadry ECLSOFT systemy identyfikowania i analizowania procesów wraz z narzędziami do migracji danych powodują maksymalne skrócenie implementacji systemu S.I. w każdej firmie.

s

s

s

Płatności i bankowość elektroniczna

oraz

Sekretariat


 

s

s

s

S.I. umożliwia uporządkowanie, przyspieszenie
oraz zautomatyzowanie przepływu informacji w firmie.

 • zarządzanie płatnościami – należności i zobowiązania,

 • współpraca z dowolnym systemem bankowym, import i eksport wyciągów/przelewów, automatyczne księgowanie,

 • zarządzanie korespondencją przychodzą i wychodzącą,

 • współpraca z modułem płatności, bankowością elektroniczną, pocztą elektroniczną,

 • drukowanie etykiet na koperty,

 • przekazania dokumentów,

 • integracja z modułem księgowości.