Rozwiązania branżowe

Rozwiązania branżowe 2017-02-14T11:42:50+00:00

ECLSOFT Sp. z o.o.

Rozwiązania branżowe

Oprogramowanie ERP dla firm
sprawdzone w Twojej branży

Branża mięsna

Branża spożywcza, wymaga obsługi mechanizmów do zarządzania magazynem z kontrolą decyzji zakupowych w celu zachowania ciągłości sprzedaży i produkcji. Dlatego system S.I. zarządza obsługą sklepów własnych lub placówek sprzedaży hurtowej, tworzy kalkulację ceny partii wyrobu gotowego wspierając negocjacje handlowe. W S.I. zastosowano mechanizmy centralnego zarządzania polityką cenową. Dane są rejestrowane za pomocą wag z odpowiednio dostosowanymi panelami dotykowymi, ułatwiającymi przyjęcie i wydanie towaru. Produkcja jest rejestrowana według kolejnych operacji – np. rozbiór, kontrola mięsności, kontrola jakości, albo: ważenie, wędzenie, konfekcja. System na bieżąco kontroluje partie z uwzględnieniem terminu przydatności do spożycia. Kontrola jakości jest zgodna z normami HACCP i ISO. System obsługuje towary kaucjonowane np. pojemniki na mięso. Obsługiwane są procesy logistyczne przez przyporządkowanie klientów do tras, które następnie są kompletowane.

Wdrożenie systemu w krótkim czasie przekłada się na efekty ekonomiczne. System usprawnia mechanizmy kontrolowania bieżącej działalności, obieg dokumentów i dokumentację prowadzonych projektów produkcyjnych oraz zwiększa wydajność pracowników. Mechanizm kompletacji gotowych wyrobów mięsnych przyspiesza proces produkcji. Dzięki odpowiednim recepturom, na podstawie wagi i rodzaju składników stanowiących tzw. wsad, system wylicza wagę utworzonego wyrobu gotowego i automatycznie tworzy wewnętrzne dokumenty magazynowe. Inna korzyść to umożliwienie skutecznej kontroli rozrachunków z klientami oraz automatyzacja sprzedaży i zakupów.

 • Planowanie produkcji

 • Współpraca z wagami

 • Kalkulacja produktów

 • Konfekcjonowanie

 • Kontrola jakości

 • Magazyn receptur

 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

 • Ubój

 • Zarządzanie sklepami firmowymi

 • Mobilny magazyn

Szkolnictwo

Zastosowanie systemu S.I. w procesie dydaktycznym szkolnictwa wyższego wspomaga uczenie studentów w zakresie: zarządzania organizacjami gospodarczymi.  System pozwala analizować zdarzenia biznesowe, zarządzać projektami, zwiększać jakość usług, zarządzać zasobami ludzkimi oraz kontrolować działania operacyjne czy wydajność pracowników. S.I. pomaga symulować i wizualizować konkretne zdarzenia biznesowe z zakresu: planowania produkcji, zarządzania magazynami, organizowania logistyki, kierowania finansami czy realizacji polityki kadrowej.

Zastosowanie systemu S.I w procesie dydaktycznym szkoły wyższej pomaga studentom z jednej strony szybko rozpoznawać potrzeby klientów a z drugiej prawidłowo analizować potrzeby własnej organizacji. Symulacja kluczowych wskaźników wydajności wizualizuje i symuluje zdarzenia jakie mają miejsce w realnie istniejących organizacjach gospodarczych w których w przyszłości absolwenci szkoły będą pracować. System S.I. pozwala na szybkie uczenie w działaniu, a ta metoda nauczania jest niezwykle efektywna.

 • Zdefiniowanie parku maszynowego

 • Zdefiniowanie harmonogramów pracy wydziałów

 • Określenie stawek maszynowych oraz stawek pracowniczych na wydziałach

 • Wprowadzenie zleceń produkcyjnych

 • Utworzenie planu produkcji

 • Przypisanie do planu produkcji materiałów i operacji technologicznych

 • Wygenerowanie harmonogramu produkcji

 • Analiza planowanych kosztów wytworzenia

 • Analiza planowanych obciążeń na podstawie wykresu Gantta

 • Określenie: kosztu produkcji, ceny jednostkowej sprzedaż, rozpoczęcia produkcji i terminu realizacji

Hurtownie elektro-energetyczne

Hurtownia elektro-energetyczna to skomplikowany organizm biznesowy. S.I. ECLSOFT posiada szereg rozwiązań informatycznych wspomagających specyficzne procesy handlowe. System koncentruje się na automatyzacji obsługi magazynowej w której dzięki zastosowaniu mobilnego magazynu i kolektorów danych przyjmowanie i wydawanie towaru wymaga minimalnej ilości pracowników i czasu. Przestrzeń handlowa posiada rozwiązania organizujące między innymi handel kablami na bębnach oraz kontrolę opakowań zwrotnych. Przestrzeń zarządcza koncentruje się na organizacji specyficznej sprawozdawczości dla tej branży. I to właśnie controlling zarządczy funkcjonujący we wszystkich obszarach firmy czyni z rozwiązania ECLSOFT unikalne narzędzie biznesowe.

Zastosowanie S.I. pozwala znacznie poprawić wydajność personelu pracującego w firmie. Model branżowy jest elastyczny i można go rozbudowywać uwzględniając jego specyfikę. Przyjmowanie towaru, magazynowanie i dystrybucja jest automatyzowana co znacznie skraca czynności operacyjne. Elektroniczna wymiana danych z partnerami handlowymi za pomocą modułów do wczytywania cenników, prowadzenia korespondencji handlowej w postaci ofert, faktur i innych pozwala w pełni panować nad wspomnianymi procesami.  Automatyczna obsługa procesów specyficznych typu handel kablami energetycznymi czy zarządzanie opakowaniami zwrotnymi typu bębny to rozwiązania przeznaczone tylko dla branży energetycznej.

 • Automatyzacja procesu handlowego

 • Import cenników dostawców

 • Obsługa magazynu za pomocą kolektorów danych

 • Zarządzanie kablami energetycznymi

 • Automatyzacja zarządzania opakowaniami kaucjonowanymi

 • Praca na urządzeniach mobilnych

 • Indywidualizacja kontrolingu

 • Automatyzacja procesów płatności

 • Praca wielooddziałowa

 • Obsługa logistyczna

Produkcja elektro-energetyczna

Kluczowe zadania w zarządzaniu przedsiębiorstwem z branży produkcji elektroenergetycznej to: zarządzaniem realizowanymi projektami, nadzór nad przetargami, analiza kosztowa zakończonych inwestycji. Nasze rozwiązanie branżowe pozwala w pełni kontrolować realizację budżetową każdej inwestycji, analiza kosztów poszczególnych projektów i zadań, zarządzanie sprzętem i materiałami i produkcją. Projektowanie, produkcja, sprzedaż i montaż elementów infrastruktury energetycznej jest niezwykle czasochłonna i wymaga zaangażowania wielu wyspecjalizowanych ekspertów. Dlatego zastosowanie naszego rozwiązania w postaci systemu S.I. pozwala na pełne panowanie i kontrolowanie realizacji poszczególnych zadań maksymalizując wykorzystanie czasu i wiedzy kadry specjalistów.

System S.I. pozwala zarządzać całym cyklem biznesowym od pozyskiwania klienta do realizacji projektu i jego rozliczenia. System pozwala na wgląd we wszystkie procesy pośrednie czyli: projektowanie, planowanie, budżetowanie, zapotrzebowanie materiałowe, planowanie produkcji i sterowanie produkcją, śledzenie kosztów. Wymienione procesy można łączyć z systemem zarządzania zasobami ludzkimi oraz modułem analiz i raportów. Kluczowa korzyść to zintegrowana informacja sprzężona z optymalizacją wszystkich procesów biznesowych.

 • Automatyczne harmonogramy produkcji

 • Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

 • Rozliczanie produkcji

 • Kontrola procesu sprzedaży od zapytania do faktury

 • Baza klientów

 • Zarządzanie magazynami i logistyka

 • Wysyłki i dostawy

 • Monitoring kosztów

 • Automaty księgujące

 • Kompleksowy kontroling

Gastronomia i hotelarstwo

Branża spożywcza, wymaga obsługi mechanizmów do zarządzania magazynem z kontrolą decyzji zakupowych w celu zachowania ciągłości sprzedaży i produkcji. Dlatego system S.I. zarządza obsługą sklepów własnych lub placówek sprzedaży hurtowej, tworzy kalkulację ceny partii wyrobu gotowego wspierając negocjacje handlowe. W S.I. zastosowano mechanizmy centralnego zarządzania polityką cenową. Dane są rejestrowane za pomocą wag z odpowiednio dostosowanymi panelami dotykowymi, ułatwiającymi przyjęcie i wydanie towaru. Produkcja jest rejestrowana według kolejnych operacji – np. rozbiór, kontrola mięsności, kontrola jakości, albo: ważenie, wędzenie, konfekcja. System na bieżąco kontroluje partie z uwzględnieniem terminu przydatności do spożycia. Kontrola jakości jest zgodna z normami HACCP i ISO. System obsługuje towary kaucjonowane np. pojemniki na mięso. Obsługiwane są procesy logistyczne przez przyporządkowanie klientów do tras, które następnie są kompletowane.

Wdrożenie systemu w krótkim czasie przekłada się na efekty ekonomiczne. System usprawnia mechanizmy kontrolowania bieżącej działalności, obieg dokumentów i dokumentację prowadzonych projektów produkcyjnych oraz zwiększa wydajność pracowników. Mechanizm kompletacji gotowych wyrobów mięsnych przyspiesza proces produkcji. Dzięki odpowiednim recepturom, na podstawie wagi i rodzaju składników stanowiących tzw. wsad, system wylicza wagę utworzonego wyrobu gotowego i automatycznie tworzy wewnętrzne dokumenty magazynowe. Inna korzyść to umożliwienie skutecznej kontroli rozrachunków z klientami oraz automatyzacja sprzedaży i zakupów.

 • Planowanie produkcji

 • Współpraca z wagami

 • Kalkulacja produktów

 • Konfekcjonowanie

 • Kontrola jakości

 • Magazyn receptur

 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi

 • Ubój

 • Zarządzanie sklepami firmowymi

 • Mobilny magazyn